ứng tuyển vị trí điều dưỡng

16/10/2020
TP. Hồ Chí Minh
điều dưỡng viên
Đại học
13
Tên ngành: Điều dưỡng
Trình độ: Đại học
Vị trí mong muốn:
Hình thức: Toàn thời gian
Mức lương: 6.000.000 - 12.000.000
Số năm kinh nghiệm: mới ra trường
Kinh nghiệm trước đây:

đã từng thực tập ở các bệnh viện: 

- Hùng Vương

- Nhi Đồng 2

- Trung tâm y tế quận 4

- Chợ Rẫy

- Bình Dân

- Phạm Ngọc Thạch

Công việc trước đây:

Thực tập tại các khoa: 

- Hùng Vương:

+ khoa Hậu Phẫu

- Nhi Đồng 2:

+ khoa Nội 1

- Trung tâm y tế phường 8 quận 4

- Chợ Rẫy:

+ Nội Tiêu Hóa

+ Ngoại Tiết Niệu

+ Hồi Sức Ngoại Thần Kinh 

+ Nội Tiết

+ Giảm Nhẹ

- Bình Dân

+ Niệu A1

- Phạm Ngọc Thạch

+ Ngoại Lồng Ngực 2

+ Nội Phổi

Kỹ năng - Bằng cấp:

Đã có bằng kỹ năng: 

- Tư duy sáng tạo 

- Giải quyết vấn đề 

- Quản lý thời gian

- Soạn thảo văn bản

Đã có chứng chỉ tin học văn phòng

Trạng thái hiện tại: Mới tốt nghiệp
Liên hệ: Mời ứng tuyển