Khoảnh khắc mới

Hãy chia sẻ khoảnh khắc về bạn, để chúng tôi hiểu bạn hơn.
Xem tất cả

Hồ sơ việc làm của ứng viên

Trên 100+ Hồ sơ ứng viên được đăng tải mỗi ngày
NGUYỄN THỊ THANH NGỌC
2200004219 Luật kinh tế
20/11/2023 14:19:25
265051

Em muốn tìm công việc bán hàng

kỹ năng giao tiếp