DANH SÁCH HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Home > Dành cho nhà tuyển dụng


Tiêu đề hồ sơ xin việc Nơi làm việc Mức lương Ngày đăng
Lê Thị Ngọc Vân
ỨNG TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN - NGỌC VÂN
Kế toán/Tài chính
Thực tập sinh
Kế toán/Tài chính
Nữ
Đại học
Đăng ngày: 15/04/2021
Vị trí: Nhân viên chính thức
TP. Hồ Chí Minh Thỏa thuận 15/04/2021
Lê Thị Ngọc Vân
ỨNG TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN - NGỌC VÂN
Kế toán/Tài chính
Thực tập sinh
Kế toán/Tài chính
Nữ
Đại học
Đăng ngày: 15/04/2021
Vị trí: Nhân viên chính thức
TP. Hồ Chí Minh Thỏa thuận 15/04/2021
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Thực Tập Sinh
Kinh doanh/Tiếp thị/Marketing
Thực tập sinh
Kinh doanh/Tiếp thị/Marketing
Nữ
Đại học
Đăng ngày: 14/04/2021
Vị trí: Nhân viên chính thức của công ty
TP. Hồ Chí Minh Thoả thuận 14/04/2021
Nguyễn Trần Lệ Thảo
Thực tập sinh
Kinh doanh/Tiếp thị/Marketing
Bán thời gian
Kinh doanh/Tiếp thị/Marketing
Nữ
Đại học
Đăng ngày: 14/04/2021
Vị trí: Thực tập sinh
TP. Hồ Chí Minh Thỏa thuận 14/04/2021
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Thực Tập Sinh
Kinh doanh/Tiếp thị/Marketing
Thực tập sinh
Kinh doanh/Tiếp thị/Marketing
Nữ
Đại học
Đăng ngày: 14/04/2021
Vị trí: Nhân viên chính thức của công ty
TP. Hồ Chí Minh Thoả thuận 14/04/2021
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Thực Tập Sinh
Kinh doanh/Tiếp thị/Marketing
Thực tập sinh
Kinh doanh/Tiếp thị/Marketing
Nữ
Đại học
Đăng ngày: 14/04/2021
Vị trí: Nhân viên chính thức của công ty
TP. Hồ Chí Minh Thoả thuận 14/04/2021
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Thực Tập Sinh
Kinh doanh/Tiếp thị/Marketing
Thực tập sinh
Kinh doanh/Tiếp thị/Marketing
Nữ
Đại học
Đăng ngày: 14/04/2021
Vị trí: Nhân viên chính thức của công ty
TP. Hồ Chí Minh Thoả thuận 14/04/2021
Nguyễn Thị Thu Sang
Thực tập sinh
Kinh doanh/Tiếp thị/Marketing
Thực tập sinh
Kinh doanh/Tiếp thị/Marketing
Nữ
Đại học
Đăng ngày: 14/04/2021
Vị trí: Thực tập sinh marketing
TP. Hồ Chí Minh Thoả thuận 14/04/2021
Từ Quốc Thống
Thực tập sinh
Kinh doanh/Tiếp thị/Marketing
Thực tập sinh
Kinh doanh/Tiếp thị/Marketing
Nam
Đại học
Đăng ngày: 14/04/2021
Vị trí: Thực tập sinh Marketing
TP. Hồ Chí Minh Thỏa thuận 14/04/2021
Thực Tập Sinh
Kinh doanh/Tiếp thị/Marketing
Thực tập sinh
Kinh doanh/Tiếp thị/Marketing
Đại học
Đăng ngày: 14/04/2021
Vị trí: Nhân viên chính thức của công ty
TP. Hồ Chí Minh Thỏa Thuận 14/04/2021
Thực tập sinh
Kinh doanh/Tiếp thị/Marketing
Thực tập sinh
Kinh doanh/Tiếp thị/Marketing
Đại học
Đăng ngày: 14/04/2021
Vị trí:
TP. Hồ Chí Minh Thỏa thuận 14/04/2021
Phan Trần Tuệ San
Thực tập sinh
Kinh doanh/Tiếp thị/Marketing
Thực tập sinh
Kinh doanh/Tiếp thị/Marketing
Nữ
Đại học
Đăng ngày: 14/04/2021
Vị trí: Nhân viên chính thức
TP. Hồ Chí Minh Thỏa thuận 14/04/2021