Biểu mẫu Thực tập _ NTTU

Đăng ngày: 01/03/2021 Lượt xem: 21285

Trong quá trình thực tập tại Doanh nghiệp, sinh viên NTTU cần có 7 loại BIỂU MẪU sau đây để quá trình Thực tâp được diễn ra đầy đủ, hợp lệ và theo đúng Quy định Nhà Trường đưa ra.
  • Riêng đối với những bạn sinh viên chưa tìm được Đơn vị thực tập, các em vui lòng liên hệ Phòng QHDN&VLSV - NTTU trước thời hạn đăng ký Đề tài Thực tập và nộp Phiếu Tiếp nhận sinh viên Thực tập về Văn phòng Khoa khoảng 2 tuần làm việc để đảm bảo công tác tìm kiếm, kết nối giữa Đơn vị tiếp nhận thực tập và sinh viên được diễn ra thuận lợi, hiệu quả, đúng tiến độ.
  • Địa điểm liên hệ: Phòng QHDN&VLSV - NTTU
    • 300A - đường Nguyễn Tất Thành - phường 13 - Quận 4
    • 331 Quốc lộ 1A, phường An Phú Đông, Quận 12

Danh mục Biểu mẫu thực tập

 

STT

BIỂU MẪU

CÁCH THỨC LIÊN HỆ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

LINK DOWLOAD BIỂU MẪU

1

Phiếu Giới thiệu Sinh viên Thực tập của Nhà Trường

Trực tiếp tại Phòng QHDN&VLSV cơ sở Quận 4 và Quận 12 hoặc đăng ký online

Có thể đăng ký cấp hoặc không tùy thuộc vào yêu cầu của Doanh nghiệp - nơi tiếp nhận Thực tập.

Lưu ý: Thực hiện Phiếu khảo sát mức độ hài lòng (Hoàn tất Khảo sát mới được xét duyệt Giấy Giới thiệu thực tập)

Cấp giấy giới thiệu thực tập

2

Phiếu Nhận xét Sinh viên Thực tập (Phiếu chấm điểm)

 


Trực tiếp Văn phòng Khoa tại các cơ sở Quận 4 và Quận 12 hoặc dowload Phiếu tại cột 5

 

 

Doanh nghiệp - nơi tiếp nhận thực tập chấm điểm trong quá trình thực tập (Phiếu hợp lệ khi có đầy đủ chữ ký và đóng mộc xác nhận) 

Phiếu Nhận xét Sinh viên Thực tập

3

Phiếu Khảo sát Doanh nghiệp sau khi Sinh viên Thực tập

Bước 1. Sau khi kết thúc quá trình thực tập, gửi Doanh nghiệp - nơi tiếp nhận thực tập Khảo sát (Phiếu hợp lệ khi có đầy đủ chữ ký và đóng mộc xác nhận) 

Bước 2. Gửi về Phòng QHDN&VLSV để cập nhật thông tin. 

Phiếu Khảo sát Doanh nghiệp

4

Phiếu Khảo sát Sinh viên sau khi Thực tập

Bước 1. Sinh viên tự đánh giá bản thân sau quá trình Thực tập.

Bước 2. Gửi về Văn phòng Khoa để cập nhật thông tin. 

Phiếu Khảo sát Sinh viên

5

Phiếu Tiếp nhận Sinh viên Thực tập

Bước 1. Sinh viên cập nhật đầy đủ thông tin, gửi Doanh nghiệp - nơi tiếp nhận Thực tập (Phiếu hợp lệ khi có đầy đủ chữ ký và đóng mộc xác nhận) 

Bước 2. Gửi về Văn phòng Khoa để cập nhật thông tin cùng với Phiếu Đăng ký đề tài Thực tập. 

Phiếu Tiếp nhận Sinh viên Thực tập

6 Phiếu Đăng ký đề tài Thực tập Trực tiếp Văn phòng Khoa tại các cơ sở Quận 4 và Quận 12 hoặc Website mỗi Khoa

Bước 1. Sau khi tìm được Doanh nghiệp thực tập, Sinh viên lựa chọn Đề tài thực tập và cập nhật đầy đủ thông tin vào Phiếu. 

Bước 2. Gửi về Văn phòng Khoa để cập nhật thông tin. 

 

7

Thư cảm ơn Doanh nghiệp

Trực tiếp tại Phòng QHDN&VLSV các cơ sở Quận 4 và Quận 12 hoặc đăng ký online

Sau khi kết thúc quá trình thực tập, gửi Doanh nghiệp - nơi tiếp nhận thực tập cùng các Biểu mẫu khác (Sinh viên không cần cập nhật thêm bất cứ thông tin gì vào Phiếu này).

Lưu ý: Thực hiện Phiếu khảo sát mức độ hài lòng (Hoàn tất Khảo sát mới được xét duyệt Thư cảm ơn Doanh nghiệp)

Thư cảm ơn Doanh nghiệp