Hướng dẫn Cấp Giấy giới thiệu Thực tập và Thư cảm ơn Doanh nghiệp Online

Đăng ngày: 27/07/2022 Lượt xem: 6133

Nội dung bài viết Ẩn/Hiện

  Bài viết hướng dẫn chi tiết cách thức gửi yêu cầu cấp Giấy giới thiệu Thực tập và Thư cảm ơn Doanh nghiệp Online trên Cổng thông tin việc làm NTTU

  Để quá trình Thực tâp được diễn ra đầy đủ, hợp lệ và theo đúng Quy định Nhà Trường đưa ra, ngoài Giấy giới thiệu thực tập và Thư cảm ơn Doanh nghiệp các em cần có thêm 05 loại Biểu mẫu khác sau đây:

  1. Phiếu đăng ký Đề tài thực tập (Nhận tại Văn phòng Khoa)
  2. Phiếu Nhận xét Sinh viên Thực tập (Phiếu chấm điểm)
  3. Phiếu Khảo sát Doanh nghiệp sau khi Sinh viên Thực tập
  4. Phiếu Khảo sát Sinh viên sau khi Thực tập
  5. Phiếu Tiếp nhận Sinh viên Thực tập

  Để xem hướng dẫn chi tiết cách thức nhận và gửi Biểu mẫu Thực tập, các em tham khảo thêm tại đây