DANH SÁCH HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Home > Dành cho nhà tuyển dụng


Tiêu đề hồ sơ xin việc Nơi làm việc Mức lương Ngày đăng
Trần Thị Kim Ngọc
Tester
Máy tính/IT
Thực tập sinh
Máy tính/IT
Nữ
Đại học
Đăng ngày: 04/03/2021
Vị trí:
TP. Hồ Chí Minh 0 04/03/2021
Tester
Máy tính/IT
Thực tập sinh
Máy tính/IT
Đại học
Đăng ngày: 04/03/2021
Vị trí:
TP. Hồ Chí Minh 0 04/03/2021
LÂM NGỌC TUYỀN
Giáo viên tiếng Anh
Ngoại ngữ
Toàn thời gian
Ngoại ngữ
Nữ
Đại học
Đăng ngày: 03/03/2021
Vị trí: Giáo viên
TP. Hồ Chí Minh 9.000.000 03/03/2021
Huỳnh Ngọc Tuấn
Đơn Ứng Tuyển
Máy tính/IT
Thực tập sinh
Máy tính/IT
Nam
Đại học
Đăng ngày: 02/03/2021
Vị trí:
TP. Hồ Chí Minh 0 02/03/2021
Trần Anh Tuấn
ĐƠN ỨNG TUYỂN
Máy tính/IT
Thực tập sinh
Máy tính/IT
Nam
Đại học
Đăng ngày: 02/03/2021
Vị trí:
TP. Hồ Chí Minh 0 02/03/2021
Trần Thị Kim Ngọc
Đơn Ứng Tuyển
Máy tính/IT
Thực tập sinh
Máy tính/IT
Nữ
Đại học
Đăng ngày: 02/03/2021
Vị trí:
TP. Hồ Chí Minh 0 02/03/2021
ĐƠN ỨNG TUYỂN
Máy tính/IT
Thực tập sinh
Máy tính/IT
Đại học
Đăng ngày: 02/03/2021
Vị trí:
TP. Hồ Chí Minh 0 02/03/2021
ĐƠN ỨNG TUYỂN
Máy tính/IT
Thực tập sinh
Máy tính/IT
Đại học
Đăng ngày: 02/03/2021
Vị trí: Nhân viên
TP. Hồ Chí Minh 0 02/03/2021
Trần Tân Lợi
Thực tập sinh Công nghệ Kỹ thuật Ô tô
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô
Thực tập sinh
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô
Nam
Đại học
Đăng ngày: 01/03/2021
Vị trí: --
TP. Hồ Chí Minh -- 01/03/2021
Thực tập sinh chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô
Thực tập sinh
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô
Đại học
Đăng ngày: 01/03/2021
Vị trí: --
TP. Hồ Chí Minh -- 01/03/2021
Huỳnh Thanh Phong
Tìm việc làm thực tập
Máy tính/IT
Thực tập sinh
Máy tính/IT
Nam
Đại học
Đăng ngày: 01/03/2021
Vị trí: Thực tập sinh
TP. Hồ Chí Minh 2000000 01/03/2021
Nguyễn Công Chỉnh
Thực tập sinh IT
Máy tính/IT
Thực tập sinh
Máy tính/IT
Nữ
Đại học
Đăng ngày: 01/03/2021
Vị trí:
TP. Hồ Chí Minh 1.000.000 01/03/2021