DANH SÁCH HỒ SƠ ỨNG VIÊN

Home > Dành cho nhà tuyển dụng


Tiêu đề hồ sơ xin việc Nơi làm việc Mức lương Ngày đăng
Phạm Đỗ Hồng Tím
Tìm việc làm
Quản trị kinh doanh
Thực tập sinh
Quản trị kinh doanh
Nữ
Đại học
Đăng ngày: 29/09/2020
Vị trí:
TP. Hồ Chí Minh 1-5 triệu 29/09/2020
Trần Tường Vi
Tìm việc
Quản trị kinh doanh
Thực tập sinh
Quản trị kinh doanh
Nữ
Đại học
Đăng ngày: 29/09/2020
Vị trí:
TP. Hồ Chí Minh 1-3 triệu 29/09/2020
Nguyễn Thị Oanh
Tìm việc làm
Quản trị kinh doanh
Thực tập sinh
Quản trị kinh doanh
Nữ
Đại học
Đăng ngày: 29/09/2020
Vị trí:
TP. Hồ Chí Minh 3-4 triệu 29/09/2020
Trần Tường Vi
Tìm việc
Quản trị kinh doanh
Thực tập sinh
Quản trị kinh doanh
Nữ
Đại học
Đăng ngày: 29/09/2020
Vị trí:
TP. Hồ Chí Minh 1-3 triệu 29/09/2020
Tô Huỳnh Nhật Vy
TIỀM VIỆC LÀM BÁN THỜI GIAN
Du lịch
Bán thời gian
Du lịch
Nữ
Đại học
Đăng ngày: 25/09/2020
Vị trí:
TP. Hồ Chí Minh 3.000.000 25/09/2020
Nguyễn Hoàng Oanh
Hồ sơ xin việc
Tất cả các lĩnh vực (tổng hợp)
Bán thời gian
Tất cả các lĩnh vực (tổng hợp)
Nữ
Đại học
Đăng ngày: 22/09/2020
Vị trí:
TP. Hồ Chí Minh >2 triệu 22/09/2020
Nguyễn Hoàng Oanh
Hồ sơ xin việc
Tất cả các lĩnh vực (tổng hợp)
Bán thời gian
Tất cả các lĩnh vực (tổng hợp)
Nữ
Đại học
Đăng ngày: 22/09/2020
Vị trí:
TP. Hồ Chí Minh >2 triệu 22/09/2020
Nguyễn Hoàng Oanh
Hồ sơ xin việc
Tất cả các lĩnh vực (tổng hợp)
Bán thời gian
Tất cả các lĩnh vực (tổng hợp)
Nữ
Đại học
Đăng ngày: 22/09/2020
Vị trí:
TP. Hồ Chí Minh >2 triệu 22/09/2020
Nguyễn Thị Mỹ Hiền
Tìm việc làm ngành Luật
Luật
Toàn thời gian
Luật
Nữ
Đại học
Đăng ngày: 22/09/2020
Vị trí:
Tỉnh Đồng Nai 10.000.000đ 22/09/2020
Đặng Tài
Tìm việc làm
Kế toán/Tài chính
Toàn thời gian
Kế toán/Tài chính
Nam
Đại học
Đăng ngày: 22/09/2020
Vị trí:
TP. Hồ Chí Minh 5-7 triệu 22/09/2020
DANG TAI
Sinh viên tốt nghiệp đại học
Kế toán/Tài chính
Toàn thời gian
Kế toán/Tài chính
Nam
Đại học
Đăng ngày: 22/09/2020
Vị trí:
TP. Hồ Chí Minh 6-8 triệu 22/09/2020
DANG TAI
Sinh viên tốt nghiệp đại học
Kế toán/Tài chính
Toàn thời gian
Kế toán/Tài chính
Nam
Đại học
Đăng ngày: 22/09/2020
Vị trí:
TP. Hồ Chí Minh 6-8 triệu 22/09/2020