Nguyễn Ngọc Quỳnh Trân

Home > Hồ sơ xin việc

Tiềm việc làm thâm Part-time

7/6C khu phố 3, đường Lương Định CủaPhường Bình Khánh, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Nữ
22/10/1999
06/02/2020
TP. Hồ Chí Minh
Đại học
Đại học
53
Tên ngành: Quản trị kinh doanh
Trình độ: Đại học
Vị trí mong muốn: Nhân viên Sale
Hình thức: Bán thời gian
Mức lương: 4.000
Số năm kinh nghiệm: 2
Kinh nghiệm trước đây:
Công việc trước đây:
Kỹ năng - Bằng cấp:
Trạng thái hiện tại: Sẵn sàng cho công việc mới
Liên hệ: Mời ứng tuyển