America Indochina Management Vietnam

Home > Tin tuyển dụng

Business Development Executive - Nhân viên phát triển kinh doanh

Địa chỉ: 123 Lê Lợi, phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
3
Quản trị kinh doanh
29/02/2020
Toàn thời gian
10-20
http://www.aimup.com/
0923******
ntt***ng@gmail.com
Nữ
Đại học

 What do you need?

-       Degree in Business Administration, Marketing, Construction, other related major.

-       1-2 years’ experience and open for fresh graduated

-       Good communication, presentation skills in both English and Vietnamese

-       Hardworking , willing to learn and love challenges


What do we offer?

-       An open English working environtment with on job training & promotion opportunities

-       Competitive salary with other allowances.

-       Social Insurance is covered during probation period.

-       12 holidays a year.

-       Other allowances: parking fee,gasoline fee, phone fee


Position Sumary:

The Business Development Executive is responsible for promoting company construction products to the market.

Report to: Division Manager

 What do you do?

-       Identifying and establishing contact with new potential customers proactively.

-       Reaching new and existing customers to promote the products and company through market research, cold calls, and daily presentations to architects, contractors and owners.

-       Delivery presentation of the company products at conferences, customer sites and exhibitions.

-       Provide updated and adequate project to project sale staff.

-       Ensure all Project information is updated in CRM and all agreed sources of information have been researched (include internal sources from divisions). Ensure that all Project information that the executive enter to CRM has been validated and confirmed.

-       Produce Sale Management report including key below statistics:

a. New projects identified (current year, next year)

b. Number of presentations track by project and influencer.

c. Opportunity generated as the result of presentation

d. Project qualification

e. Develop efficient network within key partner sectors (architecture firms, main contractors)

-   Proven ability to present AIM Company and products to various stake holders in order to secure various sources of information.
America Indochina Management Ltd. (AIM) was established in 1994. Since its establishment, AIM has emerged as one of the leading sales and distribution companies in Indochina. Mark Gillin - a founder, Chairman, and Managing Director spearheaded several of the company's key strategic initiatives including launching a building materials business in 1994; diversifying into industrial consumables in 1998, thus reducing the company's exposure to the Asian Crisis of 1997; entering the hotel supply business in Siem Reap, Cambodia in 1998, now one of the world's fastest growing tourist destinations; and the merger with Protech, which has enabled the Company's Building Products business to achieve successive years of growth in excess of 100%. America Indochina Management Ltd.


Over several years AIM has established a platform for successfully managing the supply chain for a number of companies and industries that need to source internationally or locally. AIM competencies include costing, logistics, negotiating and collaborating with both suppliers and customers.


Today, AIM has a consistent track record of success in a number of different industries based on their understanding of the regional business trends and opportunities, the ability to execute initiatives and a continuously growing network in different business sectors. AIM has achieved market leadership in a number of sectors including


(AIM) được thành lập vào năm 1994. Kể từ khi thành lập, AIM đã nổi lên như một trong những công ty bán hàng và phân phối hàng đầu tại Đông Dương. Mark Gillin – nhà sáng lập, Chủ tịch và Giám đốc điều hành đã dẫn đầu một số sáng kiến chiến lược quan trọng của công ty, bao gồm khởi động một doanh nghiệp vật liệu xây dựng vào năm 1994; đa dạng hóa thành hàng tiêu dùng công nghiệp vào năm 1998, do đó công ty giảm được sự ảnh hưởng của khủng hoảng châu Á năm 1997; gia nhập thị trường cung ứng khách sạn tại Siem Reap, Campuchia năm 1998, hiện là một trong những điểm du lịch phát triển nhanh nhất thế giới; và việc sáp nhập với Protech, đã cho phép Sản phẩm Xây dựng của Công ty đạt được những năm thành công liên tiếp với tăng trưởng vượt quá 100%.


Trong nhiều năm, AIM đã thiết lập một nền tảng để quản lý thành công chuỗi cung ứng cho nhiều công ty và ngành công nghiệp cần nguồn hàng quốc tế hoặc địa phương. Năng lực AIM bao gồm chi phí, hậu cần, đàm phán và hợp tác với cả nhà cung cấp và khách hàng.


Ngày nay, AIM có thành tích nhất định về sự thành công trong một số ngành công nghiệp khác nhau dựa trên sự hiểu biết về xu hướng và cơ hội kinh doanh khu vực, khả năng thực hiện các sáng kiến và

mạng lưới phát triển liên tục trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau. AIM đã đạt được vị trí dẫn đầu thị trường trong một số lĩnh vực bao gồm:

 Building materials / Vật liệu xây dựng

 Industrial chemicals / Hóa chất công nghiệp

 Specialty Furniture / Nội thất đặc biệt

 Consumer Goods / Hàng tiêu dùng